Knap et år efter at en ny generation tog over i det hæderkronede Murer- & Ingeniørfirma Bjarne Larsen ApS i Egtved, tegner der sig konturerne af en både større, skarpere og mere moderne byggevirksomhed.

Medarbejderstaben er på mindre end et år mere end fordoblet fra 5 til 14 ansatte. De to nye ejere har på alle niveauer travlt med at tilpasse, trimme og udvikle virksomheden. Og nye blødere værdier skal spille en større rolle, også i byggebranchen, mener ejerne. De oplever, at tingene går stærkt, når man får ansvar for en virksomhed.

”Udviklingen eksploderer mellem hænderne på os, men på den gode måde”, siger partner og bygningsingeniør Simon Hulsrøj Larsen.

Mens Simon Hulsrøj Larsen er ansvarlig for salg, tilbudsgivning, administration og udtænker nye strategier og forretningsområder, har bygningskonstruktør Henrik Stensgaard Eriksen oftest sin gang ude i marken, hvor kunderne nyder godt gavn af bygningskonstruktørens høje faglighed.

Firmaet blev overtaget fra murermester Bjarne Larsen, som startede det op i 1975, og som stadig har sin gang i virksomheden, der bærer hans navn.

Kernen i virksomheden er hård faglighed inden for en bred vifte af byggekompetencer. Traditionen tro er ingen opgave for stor eller for lille. Altafgørende er at kunne levere det gode produkt. Og det er stadig vigtigt, at det er mestrene selv, der sidder for bordenden. Men vejen til succes for en moderne byggevirksomhed er ny og anderledes på flere punkter, mener Simon Hulsrøj Larsen.

”Et moderne byggefirma skal kommunikere tydeligt og godt. Vi ringer for eksempel kunden op, hvis vi bliver forsinkede eller må udsætte løsningen af en opgave. Det bliver kunder tit overraskede over, for de er ikke vant til at få klar besked fra håndværkere. Når vi ringer og forklarer, hvorfor vi kommer senere, så er der som regel forståelse fra kundens side, bare vi kommunikerer det klart ud”, siger Simon Hulsrøj Larsen.

”På medarbejdersiden er det vigtigere nu end førhen, at hver enkelt ansat føler sig værdsat. Folk skal vide og føle, at det er rart at være i virksomheden. Før var der måske ikke så meget fokus på den slags bløde værdier, men disse værdier trænger i stigende grad igennem i ledelse og styring af virksomheder, også i byggebranchen”, understreger Simon Hulsrøj Larsen.

”Vi ser anderledes på medarbejderne i dag. Vi tager en snak med den enkelte. I vores verden er der kommet fokus på, at nogle menneskelige ting skal være i orden, for at en virksomhed fungerer godt”, mener Simon Hulsrøj Larsen, Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen.