Danske boligejere bliver i disse år pålagt at adskille regn- og spildevand på egen grund. Manøvren kaldes også separatkloakering, og regningen kan for den enkelte husejer løbe op i over 100.000 kroner.

Men der er heldigvis penge at spare. Ikke mindst hvis du bor i og omkring Egtved. Langt de fleste danske boligejere kan vælge selv at håndtere regnvandet på deres egen grund med for eksempel et regnvandsbed eller faskine. Håndterer du regnvandet på egen grund, har du mulighed for at søge om et kommunalt tilskud og spare mange penge på kloaksepareringen.

Jorden under Egtved består af sand. Det betyder, at vandet har nemmere ved at sive ned, end hvis det for eksempel havde været stiv ler. I langt hovedparten af de udpegede arealer i Egtved, hvor der skal kloaksepareres, er der rigtig gode muligheder for at gøre det på egen grund.

Brug for kloakseparering i Egtved?

Bor du i Egtved, har separeringen af dine kloakker to formål.

Kloaksepareringen skal forhindre, at kraftige regnbyger sender spildevand ud i Egtved Å. Samtidigt kan separeringen af kloaknettet være med til at sikre, at vi fremadrettet vil opleve færre af de store oversvømmelser, der i de senere år har ramt mange områder i Danmark som konsekvens af, at kloakkerne er blevet overbelastet af regnen og ikke har kunnet føre de massive vandmasser væk. En af løsningerne på det problem er det regnvandsbassin, der er etableret bag Dalgade i Egtved.

Vil du vide mere om dine muligheder for separatkloakering i Egtved?

Kontakt Bjarne Larsen på 75 55 20 30 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvorfor er separatkloakering nødvendig?

Mængden af regn har været støt stigende, siden vi begyndte at måle nedbørsmængderne i 1874. Vi oplever flere skybrud og er blevet cirka 1 million flere mennesker i Danmark i de sidse 50 år. Det medfører flere boliger, der skal have bortledt spildevand fra bad, toilet og køkken.

Kombinationen af klimaforandringer og befolkningstilvækst sammenholdt med gamle kloaknet, som ikke er dimensioneret til den store belastning betyder hyppigere overbelastning af kloaknettene, der kan give væmmeligt kloakvand i og omkring boligen hos private boligejere samt overløb til søer, vandløb og ved kysterne.

Det koster både den enkelte boligejer, samfundet og forsikringsselskaberne mange penge og meget besvær, og mange kommuner får også sværere og sværere ved at leve op til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Sådan sparer du flest penge på separering af din kloak

LAR-løsning

For de fleste boligejere vil den største besparelse opnås ved at beholde regnvandet på egen grund fx med en faskine, regnbed eller sø. Det opsamlede regnvand kan evt. bruges til havevanding.

Kontakt Bjarne Larsen for at høre, om du kan lave en LAR-løsning. Hvis du laver en såkaldt LAR-løsning (lokal afledning af regnvand), giver Vejle Spildevand dig en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Derudover kan du bruge håndværkerfradraget til at dække kloakmesterens løn.

Luk overskydende nedløb

Hvis du ikke kan lave en LAR-løsning, får du den største besparelse ved at lukke de nedløb, der er længst væk fra vejen og i stedet vende tagrendens hældning. Dermed bliver de gamle nedløbsrør overflødige og skal afproppes af en autoriseret kloakmester. Du kan også laves LAR-løsning på de bagerste nedløbsrør. Har du et nedløb i kældernedgangen, kan du lave et overdækket udhæng over, og sløjfe nedløbet.

Kilde: Bolius

Få et tilbud på kloakseparering i Egtved?

Kontakt Bjarne Larsen på 75 55 20 30 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..