Passiv brandsikring og brandlukning redder menneskeliv og værdier

Ved en brand forhindrer passiv brandsikring, at ilden og røgen spreder sig fra en adskillende del til en anden. På den måde kan de personer, der er til stede i bygningen nå at evakuere, og brandfolkene har mere tid til at nå frem og stoppe branden inden, den gør ydereliger skade på bygninger og værdier.

For at en brandmur skal have effekt, er det yderst vigtigt med den korrekte brandlukning de steder, hvor muren bliver brudt af installationsgennemføringer, såsom elinstallationer eller skakte.

Den korrekte brandsikring og brandlukning giver dig og dine medarbejdere tryghed og sikrer, at dit byggeri lever op til lovkravene ift. bygningsreglementet BR18.

Bygning i brand

På denne side kan du læse om:

  • Hvad menes der med passiv brandsikring?
  • Veldokumenterede systemløsninger er din garanti for den bedste brandsikring
  • En certificeret brandrådgiver lige ved hånden – gennem hele projektet
  • Sådan sikrer vi en korrekt brandlukning af dit byggeri
  • Tænk brandlukning ind allerede ved projekteringen, og slip for ærgrelser senere
  • Lovkrav om brandsikring
  • Hvad sker der, hvis kravene ikke overholdes?
  • Bjarne Larsen ApS er din garanti for de bedste løsninger indenfor brandlukning og rådgivning med høj faglighed
  • Hvad koster det at lave brandlukning?
Igangværende byggeri af etageejendom

Hvad menes der med passiv brandsikring?

Passiv brandsikring er en del af selve bygningskonstruktionen. Det er med andre ord alt det, du ikke ser, såsom en brandmur og forskellige løsninger til brandlukning. Det er vigtigt at tænke passiv brandsikring med allerede i byggeriets projektering for at sikre, at de rigtige løsninger også kan gennemføres senere i udførelsen.

Aktiv brandsikring er på den anden side alle de ting, som er fremme og synlige. Det kan være røgalarmer og sprinklersystemer eller en brandslukker. Det er naturligvis essentielt at have styr på både de passive og de aktive brandsikringer for at give den optimale sikkerhed og tryghed.

Veldokumenterede systemløsninger er din garanti for den bedste brandsikring

De nye lovkrav i bygningsreglementet kræver, at der bruges en certificeret brandrådgiver igennem hele byggeriet i faserne: design, projektering og udførelse. På samme måde er det et krav, at der ved projektets færdiggørelse skal fremlægges den fornødne dokumentation for, at der er udført korrekt brandsikring af byggeriet før, at der kan gives en ibrugtagelsesgodkendelse.

Vi samarbejder med nogle af de bedste på markedet, nemlig Scandi Supply, fordi din og jeres sikkerhed er vores topprioritet. Scandi Supply har været på markedet i 30 år og leverer veldokumenterede systemløsninger til brandsikring og brandlukning, der sikrer en nem proces for dig, som virker.

Vi har valgt Scandi Supply som vores samarbejdspartnere i forbindelse med brandlukning, fordi de sidder inde med nogle af de dygtigste rådgivere og holder sig opdaterede, så vi altid kan tilbyde vores kunder de bedste og mest innovative løsninger.

FireFree fra Scandi Supply til brandlukning
certificerede til at lave microcement

En certificeret brandrådgiver lige ved hånden – gennem hele projektet

Når du lader os stå for brandlukningen, så får du samtidig adgang til en certificeret brandrådgiver med en dybdegående faglig viden, som du kan kontakte på alle tidspunkter undervejs i forløbet. Takket være vores samarbejde med Scandi Supply stiller de en rådgiver til rådigheden igennem alle byggeriets faser, og der vil derfor være en rådgiver med i både design, projektering og udførelsen af dit projekt. Samtidig står rådgiveren for at indhente og samle den nødvendige dokumentation for at projektet er udført korrekt.

Der kan være mange regler at holde styr på for at opnå den korrekte brandlukning, men med de forhåndsgodkendte systemløsninger fra Scandi Supply, samt deres dybdegående kendskab til bygningsreglementet, skal du ikke bekymre dig om noget. Rådgiveren står for at udarbejde kontrolrapporter, kontrolplaner og kvalitetssikringerne for dit projekt.

Sådan sikrer vi en korrekt brandlukning af dit byggeri

Alt afhængig af om vi skal tænke brandlukning ind som led i et nybyggeri eller, om der skal udføres ekstra brandlukning på allerede eksisterende bygninger, ser processen lidt forskellig ud. Og så alligevel ikke. Det er en kæmpe fordel for alle parter at tænke brandlukning ind i byggeriet allerede fra designfasen af, som vi også vil komme ind på senere.

Men generelt gælder det, at inden vi kommer til udførelsen af selve brandlukningen, så vil der komme en brandrådgiver ud og gennemgå opgaven og i samarbejde med dig og os finde frem til de bedste løsninger. Brandrådgiveren udarbejder så en detaljeret vejledning, som vi som den udførende del følger nøje for at sikre at installationen lever 100% op til lovkravene i BR18 og giver dig den bedste sikkerhed. Skulle der undervejs opstå tvivl eller spørgsmål – fra din eller vores side – står brandrådgiveren altid klar til at give vejledning eller komme ud og tilse projektet.

Certificeret brandrådgiver giver vejledning ved byggeri
Designfasen, projektering, udførelse og godkendelse

Tænk brandlukning ind allerede ved projekteringen, og slip for ærgrelser senere

Det ses desværre ofte, at der i byggerier ikke bliver tænkt brandlukning ind før end, det er for sent. Og så risikerer man altså at stå med en ekstra (tidskrævende) opgave inden, at byggeriet kan tages i brug. For der er ingen vej udenom. Brandlukningen skal være i orden – for alles skyld. Derfor gælder det også om at tænke det ind allerede ved selve projekteringen. På den måde kan man tænke de bedste løsninger ind for elinstallationer, skakte og andre installationsgennemførelser, der kunne give en brandrådgiver hovedpine senere, hvis det ikke har været en del af planlægningen.

Lovkrav om brandsikring

I det nye bygningsreglement er der kommet lovkrav om dokumentation for passiv brandsikring. Det er bygherrens ansvar, at byggeriet lever op til kravene ift. BR18, således at byggeriet kan få en ibrugtagelsesgodkendelse. Kan den rette dokumentation ikke fremlægges, kan man risikere at byggeriet sinkes eller, at der pålægges bøder. Dette gælder for alle byggerier af en størrelse, der overskrider et almindelige én-families hus.

Vi bruger veldokumenterede systemløsninger fra FireFree, som er forhåndsgodkendte i forhold til de formelle lovkrav. Samtidig sørger vores samarbejdspartnere hos Scandi Supply for, at den rette dokumentation altid er i orden, så dit projekt kan blive godkendt til tiden uden nogle ubehagelige overraskelser eller forsinkelser.

Brandrådgiver

Hvad sker der, hvis kravene ikke overholdes?

Hvis den rette dokumentation ikke forefindes, og byggeriet ikke får en godkendelse fra en certificeret brandrådgiver, kan det forsinke byggeriet og udskyde ibrugtagningen. Man kan risikere at skulle lave arbejdet med brandsikring om, hvilket kan give ærgerlige ekstraudgifter. Hvis projektet ikke kan godkendes, får det ikke en ibrugtagningstilladelse, og kan dermed ikke tages i brug inden, der er rettet op på manglerne, og disse er godkendte.

Bjarne Larsen ApS er din garanti for de bedste løsninger indenfor brandlukning og rådgivning med høj faglighed

Nu har vi efterhånden været inde på, hvilke fordele du får ud af vores samarbejde med Scandi Supply. Heriblandt ubegrænset adgang til en certificeret brandrådgiver hele vejen fra start til slut samt fremadrettet for at sikre, at din brandlukning forsat bliver ved med at leve op til sikkerheds- og lovkravene.

Men vi har endnu ikke nævnt, at vi faktisk også selv i firmaet har et stort kendskab til og erfaring med brandsikring og brandlukning. Simon, der er medejer af firmaet og firmaets bygningsingeniør, har indtil for ganske nyligt været certificeret brandrådgiver til klasse 2. Rent formelt har vi derfor brug for at hive en certificeret rådgiver ind udefra, men tag ikke fejl af, at vi ligger inde med en god solid viden omkring brandlukning og brandsikring, som altid vil komme dig til gode.

Bjarne Larsen ApS er et all-round byggefirma med murer, tømrer, kloak, jord & beton, ingeniør- og byggerådgivning
Ring til Bjarne Larsen ApS på 75 55 20 30

Hvad koster det at lave brandlukning?

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi udfører brandlukning, og hvilke løsninger der kan passe til dit projekt. Vi har erfaring med at lave brandlukning for et væld af forskellige firmaer, og vi tør godt sige, at der næsten ikke findes den opgave, vi ikke kan løse, når det kommer til brandlukning.

Vi kan naturligvis ikke på forhånd give dig en pris, da det afhænger af opgavens omfang og hvilke løsninger, vi finder frem til. Men vi kan garantere, at vi altid finder den bedste løsning for dig og dit projekt. Jo før i processen du vælger at hive fat i os og tænke brandlukning ind, jo billigere (og mindre tidskrævende) vil det også blive for dig i den sidste ende.

Så ring allerede i dag på 75 55 20 30 eller send os en mail på: post@bjarnelarsen.nu

Hvad siger vores kunder om os?